pl

System drzwi ewakuacyjnych (RED) – podwyższony stopień bezpieczeństwa

MIędzynarodowy standard (RED) napędów o podwyszonym stopniu bezpieczeństwa na drogi ewakuacyjne, którego istotnym elementem są zdublowane elementy napędowe (silnik x 2), sterujące, oraz akumulator, zapewniający otwarcie w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub jakiejkolwiek usterki drzwi. 

Escape door systems (RED)
Loading...