pl

record FlipFlow TWIN – podwójna śluza pasażerska

Śluza record FlipFlow zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia przejścia w wielu zastosowaniach. Przyjazna dla użytkownika, jednokierunkowa, o wysokiej przepustowości, zapewnia swobodne przejście.

Skutecza kontrola ruchu osobowego - wysoka przepustowość

Śluza record FlipFlow w wersjach TWIN / TRIPLE oferuje najwyższy poziom zabezpieczenia dzięki zastosowaniu wielu wbudowanych czujników podczerwieni w kombinacji z czujnikami ruchu, aby zapobiec cofanie się osób w przeciwnym kierunku do kierunku ruchu. Czujniki monitorują również wnętrze śluzy wykrywwając obecność przedmiotów pozostawionych wewnątrz śluzy.

  • Zapewnia możliwość przejścia tylko w jednym kierunku, wykrywając i uniemożliwiając próbę przejścia "pod prąd".
  • Opcjonalnie: monitorowanie wnętrza śluzy aby zapobiec próbie przekazania przedmiotów "pod prąd", lub pozostawienia przedmiotów wewnątrz śluzy.
  • Przejrzysta konstrukcja, łatwość dostępu, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Dużą zaletą stosowania śluzy Flip Flow, jest fakt, że przejście ze śluzą nie wymaga asysty pracowników ochrony, którzy mogą zostać przesunięci do innych zadań.

W przypadku koniecznośći uzyskania wyższych przepustowości, bramki mogą być grupowane w taki sposób, że ściany wewnętrzne są wspólne dla dwóch śluz. Każda śluza ma niezależnie sterowanie, dzięki czemu każdą można odłączyć, np. gdy wysoka przepustowość nie jest wymagana.

Loading...