pl

record FBO 20 – Drzwi automatycznie składane z funkcją paniczną

Drzwi składane FTA 20 mogą być wykonywane w wersji z wyłamywanymi skrzydłami FBO. Popchnięcie skrzydeł powoduje ich przełamanie i rozwarcie w kierunku ewakuacji. Po manualnym ustawieniu skrzydeł w pozycji wyjściowej, wracają one do pracy automatycznej bez konieczności wzywania serwisu. Dzięki temu rozwiązaniu, drzwi mogą by bezpiecznie stosowane na drogach ewakuacyjnych.

Automatic folding doors with break-out function
Automatic folding doors with break-out function Automatic folding doors with break-out function

Przeznaczenie

  • restauracje
  • hotele
  • biura

Drzwi record FBO 20 są dedykowane dla dróg ewakuacyjnych. W czasie normalnej eksploatacji skrzydła składają się do wewnątrz. W przypadku zagrożenia, lekkie pchnięcie skrzydła na zewnątrz uwalnia skrzydła z szyny jezdnej i wykładają się one na zewnątrz, udostępniając całą szerokość przejścia dla ewakuacji.

Loading...