pl

Kontrola dostępu

Czy to biuro małej firmy, czy siedziba potężnego banku, w obydwu mogą znajdować się cenne informacje i przedmioty, chronione przed dostępem osób niepowołanych, i ważne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Możemy zaproponować rozwiązanie na każdy budżet i dla najbardziej wymagających użytkowników.

Ograniczenie dostępu 

Każde drzwi automatyczne mogą być aktywowane za pomocą systemu kontroli dostępu. Dostęp posiadają jedynie osoby posiadające narzędzie autoryzacyjne. Osoby postronne mogą wejść do środka jedynie w towarzystwie lub na zaproszenia osoby uprawnionej. Jeśli z naszego wejścia korzysta niewielka grupa osób, może to być wystarczające zabezpieczenie. Jeżeli zastosujemy automatycznie przesuwane drzwi antywłamaniowe SAFECORD, próba sforsowania siłowego takich drzwi jest praktycznie niemożliwa.

W przypadku większych obiektów, gdzie nie wszyscy użytkownicy znają się, zastosowanie prostych drzwi automatycznych nie zapewni efektywnej ochrony. W takim przypadku stosuje się bramki kontroli dostępu, umożliwiające wejście jedynie jednej osobie po jednej autoryzacji. Wymagania większości budynków spełnią proste, trójramienne bramki TRILOCK. Jeżeli wymagana jest pewność, że po autoryzacji przeszła jedynie jedna osoba, zapewniają je bramki typu SWINGLANE lub SPEEDLANE, dodatkowo bramki te mogą mieć wysokość nawet do 1800mm, lub system czujników wykrywający próbę wejścia pod skrzydłem bramki lub przeskoczenia nad bramką.

W przypadku obiektów o dużej klasie zabezpieczenia, gdzie znajdują się wyjątkowo cenne dane lub przedmioty, optymalnym rozwiązaniem mogą być śluzy wejściowe w postaci drzwi automatycznie przesuwanych CIRCLELOCK lub obrotowych TOURLOCK. Tego typu wejście daje prawie 100% pewności, że do po jednej autoryzacji dostęp posiada jedynie jedna osoba. Najprostsze śluzy wyposażone są w system czujników podczerwieni, najbardziej zaawansowane technicznie posiadają kamerę 3D.

Osobną kategorią są urządzenia kierunkujące ruch osób pieszych i niepozwalające na powrót. Są to tzw. śluzy pasażerskie FlipFlow, stosowane głównie na lotniskach. Ze względu na ogromną wagę dla bezpieczeństwa podróżnych, śluza tego typu spełnia wygórowane wymagania techniczne, np. niemożliwe jest przerzucenie przez śluzę nawet wyjątkowo małych przedmiotów. Większość europejskich lotnisk jest wyposażone w śluzę record FlipFlow.

Bezpieczeństwo i ewakuacja

Aby zapewnić bezpieczeństwo gościon i pracownikom, oferowane przez nas urządzenia mogą być zaprogramowane jako "fail safe", umożliwiając bezpieczną ewakuację z budynków.

Dla obiektów o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa, wersja "fail secure", zamknie dostęp osobom nieuprawnionym w awaryjnej sytuacji. Z tego powodu nie może służyć do celów ewakuacji.

Oszczędna eksploatacja

Poza tym, że nasze produkty dla kontroli dostępu działają bez zarzutu, mają długą żywotność i niskie koszty utrzymania w ruchu. Ich ograniczony apetyt na energię, może mieć duże znaczenie w kosztach eksploatacji. Dzięki temu tysiące zaoszczędzone złotych, powodują szybki zwrot inwestycji, a także pasują do odpowiedzialności środowiskowej naszych czasów.

Tourlock 180

Niektóre strefy budynków mogą być dostępne tylko dla upoważnionych użytkowników; wszelki dostęp osób nieupoważnionych jest surowo zabroniony. W tych przypadkach drzwi obrotowe o wysokim stopniu zabezpieczenia Tourlock 180, są doskonałym rozwiązaniem. Tourlock to drzwi obrotowe, z których można korzystać tylko po autoryzacji z systemu kontroli dostępu. W zależności od poziomu wymagań, nasze drzwi Tourlock można wyposażyć w dodatkowe, opcjonalne zabezpieczenia, wykrywające niemal w 100% próby nieautoryzowanego wejścia za osobą autoryzowaną (tailgating), lub razem z osobą autoryzowaną (piggybacking).

record SAFECORD

Drzwi automatyczne antywłamaniowe SAFECORD posiadają klasę odporności RC 2. Są przeznaczone dla użytkowników oczekujących zwiększonej odporności na włamanie, lecz oczekujących drzwi tak wygodnych w eksploatacji jak standardowe drzwi przesuwane.

Trilock 900

W wielu aplikacjach wymagany jest proste, ale solidne, zabezpieczenie wejścia o wysokiej przepustowości, aby zapobiec dostępowi nieautoryzowanych osób do wnętrza budynku. Wejście tego typu powinno znajdować się pod nadzorem strażnika lub recepcjonisty, który jest w stanie monitorować osoby przechodzące przez hol, dzięki czemu można zastosować produkt o niższym poziomie bezpieczeństwa. Dla tych zastosowań nasz trójramienny Trilock jest bardzo dobrze dopasowany.

Transpalock 900

Bramka obrotowa Transpalock 900 ze szklanymi skrzydłami jest jedną z topowych bramek Boon Edam. Produkt ten oferuje prostą i efektywną metodę kontroli dostępu nie stanowiąc jednocześnie wizualnej bariery. Konstrukcja ze szkła hartowanego i stali nierdzewnej pasuje do niemal każdego wnętrza.

Jest to bramka trójskrzydłowa. Napęd i sterowanie mieści się w centralnej kolumnie wewnętrznej.

Winglock 900

Chociaż bramki typu szybkiego lub bramki trójramienne zapewniają optymalną równowagę pomiędzy wysoką przepustowością i bezpieczeństwem w holu budynku, ich konstrukcja często utrudnia dostęp wózkom transportowym i wózkom z osobami niepełnosprawnymi. W takich przypadkach rozwiązaniem może być Winglock 900. Ta prosta bramka składa się ze słupa ze stali nierdzewnej z jednym skrzydłem szklanym, które może być obsługiwane przez system kontroli dostępu lub z pobliskiej recepcji albo biurka.

Twinglock 900

Bramka kontroli dostępu Twinglock 900 może oferować proste i skuteczne rozwiązanie zabezpieczające. Składający się z dwóch stalowych słupków ze skrzydłami ze szkła Twinglock 900 zapewnia wygodny dostęp dla pieszych, wózków inwalidzkich i wózków transportowych.

record FlipFlow TWIN

Śluza record FlipFlow zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia przejścia w wielu zastosowaniach. Przyjazna dla użytkownika, jednokierunkowa, o wysokiej przepustowości, zapewnia swobodne przejście.

record FlipFlow TRIPLE

Śluza record FlipFlow zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia przejścia w wielu zastosowaniach. Przyjazna dla użytkownika, jednokierunkowa, o wysokiej przepustowości, zapewnia swobodne przejście.

record FlipFlow WIDE

Śluza pasażerska record FlipFlow zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia w wielu zastosowaniach. Łatwa w obsłudze, jednokierunkowa bramka o wysokiej przepustowości, do kontroli dostępu.

Loading...