pl

Referencje – Klinika des Grangettes, Genewa (Szwajcaria)

Położona prawie w centrum Genewy klinika des Grangettes cieszy się uprzywilejowaną, spokojną lokalizacją. Głównymi specjalnościami są: położnictwo, chirurgia, kardiologia, onkologia, pediatria i radiologia.

record wyposażył klinikę des Grangettes w drzwi szpitalnie hermetyczne i jednocześnie przeciwpożarowe. Oprócz uszczelek ograniczających przepływ powietrza, drzwi są wyposażone w uszczelki, które pęcznieją w przypadku pożaru, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez co najmniej 30 minut. Aby drzwi mogły się zamknąć w czasie pożaru, wyposażone są w przeciwwagę. W przypadku awarii zasilania, przeciwwaga unieruchomiona za pomocą elektromagnesu, jest odsprzęglana, i opadając bezpiecznie zamyka drzwi.

www.grangettes.ch

W tym obiekcie zainstalowane następujące produkty record
wróć
Loading...