pl

record TOS 20 – drzwi przesuwane antypaniczne

Escape door systems (RED)
System drzwi ewakuacyjnych (RED)

MIędzynarodowy standard (RED) napędów o podwyszonym stopniu bezpieczeństwa na drogi ewakuacyjne, którego istotnym elementem są zdublowane elementy napędowe (silnik x 2), sterujące, oraz akumulator, zapewniający otwarcie w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub jakiejkolwiek usterki drzwi. 

Loading...